www.อาการเบาหวาน.com

"มาทำความรู้จัก โรคเบาหวาน ก่อนจะสาย"

โรคเบาหวานรักษาได้

โรคเบาหวานคือโรคที่เซลล์ร่างกายมีความผิดปกติ...

เบาหวานคือโรคที่เกิดจากความบกพร่องของร่างกายที่ไม่สามารถรักษาสมดุลการเผาผลาญน้ำตาลให้เป็นพลังงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ โรคเบาหวานเป็นโรคแห่งความเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรคจากภายนอกร่างกาย แต่เกิดจากการทำงานผิดปกติของระบบภายในร่างกายเอง อาการเบาหวานเบื้องต้น ส่วนใหญ่เกิดจากมีน้ำหนักตัวเกินเพราะร่างกายสะสมไขมันใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติจนร่างกายใช้เป็นพลังงานไม่หมด ร่างกายจึงจำเป็นต้องเก็บน้ำตาลส่วนเกินเหล่านี้ไว้ในรูปของไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์

เบาหวาน โรคเบาหวาน อาการเบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวานคือ

โรคที่เกิดจากความบกพร่องของร่างกายที่ไม่สามารถรักษาสมดุลการเผาผลาญน้ำตาลให้เป็นพลังงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ จัดเป็นกลุ่มโรค NCD’s ที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ แต่เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง

เบาหวานเป็นโรคที่บั่นทอนสุขภาพในระยะยาวให้ประสิทธิภาพ ในการดำเนินชีวิตลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดเรื้อรัง โดยเฉพาะเป็นผู้ป่วยที่พึ่งยาแผนปัจจุบันต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนับ 10 ปีและควบคุมพฤติกรรมการกินอย่างไม่ถูกต้องมาโดยตลอด พบว่าโรคเบาหวานจะยิ่งลุกลามเพิ่มขึ้นจนปรากฏออกมาทางกายได้อย่างชัดเจน คือ กล้ามเนื้อทั่วร่างกายลีบเล็กลง น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ร่างกายอ่อนแรงจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ และเกิดโรคแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิตได้ นั่นคือโรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคทางสมองได้แก่โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ในผู้ป่วยโรคเบาหวานเรื้อรังอาจมีอาการโรคแทรกซ้อนดังกล่าวได้มากกว่า 1 โรคในคนเดียวกันได้ นับว่าเป็นภัยคุกคามก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างยิ่ง

การรักษาโรคเบาหวานด้วยแพทย์แผนปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการใช้ยาเป็นหลักพบว่าไม่สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคนไข้เบาหวานจะต้องใช้ยาเบาหวานในระยะยาว แพทย์บางท่านถึงกับกล่าวว่าต้องใช้ยาเบาหวานไปตลอดชีวิตก็มี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าแพทย์ยังไม่มีความสามารถมากพอในการให้ข้อมูลกับคนไข้เบาหวานได้อย่างละเอียดว่าควรควบคุมอาหารให้ถูกต้องได้อย่างไร คนไข้เบาหวานจึงยังคงกินอาหารผิดๆอยู่ต่อไปถึงแม้จะใช้ยารักษาโรคเบาหวานราคาแพงก็ตาม

ในทางโภชนาการบำบัดพบว่าสามารถบำบัดโรคเบาหวานให้มีทั้งระดับน้ำตาล Glucose กับน้ำตาลสะสมลดลงได้โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันแต่อย่างใดได้สำเร็จมาช้านานแล้ว หรือคนไข้เบาหวานบางคนที่มีระดับน้ำตาลทั้ง 2 ชนิดสูงมากๆก็อาจใช้วิธีควบคุมอาหารอย่างถูกต้องควบคู่กับการใช้ยาเพื่อประคับประคองไปก่อนจนระดับน้ำตาลลดลงจนเป็นที่น่าพอใจจึงจะงดเว้นการใช้ยาแผนปัจจุบันได้อย่างถาวรต่อไป

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนใช้วิธีบำบัดโรคเบาหวานอย่างได้ผลด้วยวิธีที่เรียกว่า “โปรตีนบำบัด” หรือ Protein Therapy ด้วยการใช้เทคนิคการกินโปรตีนตามที่ออกแบบหลายชนิดที่อยู่ในรูปของกรดอะมิโนทั้งชนิดจำเป็นและไม่จำเป็นต่อร่างกาย ร่วมกับเวย์โปรตีนชนิด Isolate กับธัญพืชรวมเพื่อให้เป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนที่ให้พลังงานไม่มากสามาถใช้กินแทนอาหารมื้อปกติได้ทันที โดยมีข้อปฏิบัติอื่นๆเสริมด้วย เช่น การออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ การบูรณาการด้านอารมณ์เพื่อให้ลด ละ และเลิกพฤติกรรมการกินอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสม เช่น เลิกกินอาหารจุกจิกประเภทของขบเคี้ยว เลิกกินอาหารที่มีรสหวาน เลิกกินแป้งที่ขัดขาวทุกชนิด เลิกดื่มแอลกอฮอล์ และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อการกินอาหารธรรมชาติที่เหมาะสมกับตนเอง เราฝึกคนเป็นเบาหวานจนสามารถอร่อยกับอาหารธรรมชาติได้สำเร็จ ลดละเลิกอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างถาวรจนคนไข้เบาหวานเกิดมีนิสัยใหม่ที่เลือกกินอาหารที่เหมาะสมและถูกต้องได้สำเร็จตลอดไป

โปรตีนบำบัดถือเป็นหัวใจของการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานเพราะทุกอวัยวะและทุกเซลล์ในร่างกายจะได้รับการบำบัดและฟื้นฟู้ให้แข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว ในทางทฤษฎีด้านการแพทย์ถือว่าร่างกายมนุษย์คือโรคพยาบาลที่รักษาโรคด้วยตนเองที่ดีที่สุด ดีกว่าโรคพยาบาลภายนอกทั่วไป โดยตนเองต้องรู้วิธีสร้างสมดุลให้กับร่างกายอย่างถูกต้องอยู่ตลอดเวลาด้วยการรักษาสมดุลทั้งเรื่องอาหาร และสมดุลทั้งเรื่องอารมณ์ ถ้าสามารถปฏิบัติให้ชีวิตมีความสมดุลอยู่เสมอโรคภัยต่างๆรวมทั้งโรคเบาหวานก็จะไม่มีสามารถเข้ามาทำร้ายชีวิตของเราได้อย่างแน่นอน

 

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน

เป็นโรคแห่งความเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรคจากภายนอกร่างกาย แต่เกิดจากการทำงานผิดปกติของระบบภายในร่างกายเอง นั่นคือระบบการสร้างพลังงานจากการใช้น้ำตาลในเลือดเป็นพลังงานไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างพลังงานดังกล่าวได้แก่ ตับ และตับอ่อน

จุดเริ่มต้นของการเกิดโรคเบาหวานเกิดจากตับอ่อนเสื่อมโทรม โดยปกติตับอ่อนทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนหลายชนิด อาทิ ฮอร์โมนอินซูลิน กับฮอร์โมนกลูคากอน

ฮอร์โมนอินซูลินทำหน้าที่นำพาน้ำตาลในกระแสเลือดให้ผ่านผนังเซลล์เข้าสู่เซลล์เพื่อให้เซลล์เผาผลาญน้ำตาลให้เป็นพลังงาน โดยเฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อ ดังนั้น ใครมีมวลกล้ามเนื้อมากมักจะมีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังมากเพราะมีเซลล์กล้ามเนื้อทำการเผาผลาญน้ำตาลเป็นพลังงานได้มาก โอกาสเป็นโรคเบาหวานจะมีน้อย แต่ถ้าใครมีมวลกล้ามเนื้อน้อยแต่ชอบกินหวานก็จะทำให้มีน้ำตาลในเลือดมากแต่เผาผลาญเป็นพลังงานได้น้อย จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้มาก

ฮอร์โมนกลูคากอน เป็นฮอร์โมนที่ร่างกายนำไปใช้สร้างกล้ามเนื้อ ควบคุมการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อชดเชยเซลล์กล้ามเนื้อที่หมดอายุลง ในกรณีที่เป็นโรคเบาหวานเรื้อรังมีระดับน้ำตาลสะสมสูงเกิน 6% นานๆทำให้ตับอ่อนเสื่อมก็จะส่งผลให้การผลิตฮอร์โมนกลูคากอนลดลงด้วย จึงพบเห็นอยู่เสมอในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเรื้อรังและใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นประจำมักมีขนาดของกล้ามเนื้อลีบเล็กลง น้ำหนักตัวก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว รู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงและอ่อนเพลียอยู่เสมอ ถ้าเป็นโรคเบาหวานเรื้อรังนานนับ 10 ปีจะพบกับอาการปวดเมื่อยเจ็บปวดบริเวณกล้ามเนื้อที่ลีบเล็กลงทั่วร่างกาย ถึงกับไม่สามารถนอนหลับได้อย่างมีความสุขเพราะจะปวดเมื่อยตามร่างกายเกือบตลอดเวลา

ดังนั้น ถ้าจะแก้ไขโรคเบาหวานเรื้อรังให้ลดระดับของโรคลงสู่ระดับที่สามารถควบคุมน้ำตาลได้ดีนั้นที่ต้องฟื้นฟูตับอ่อนด้วยวิธีโภชนาการบำบัดหรือโปรตีนบำบัดเท่านั้น ไม่ใช่การใช้ยาที่มาจากสารเคมี จึงขอแนะนำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนที่ต้องการจะควบคุมระดับน้ำตาลให้เป็นปกติควรเข้าพบนักโภชนาการของศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรน เรียนรู้กระบวนการของโปรตีบำบัดให้เข้าใจอย่างแท้จริงแล้วลงมือปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนอย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ชัดเจนว่าเพียงในเวลาเพียง 3-6 เดือนเท่านั้นก็จะสามารถลดค่าน้ำตาลสะสมลงสู่ปกติได้ มวลกล้ามเนื้อจะค่อยๆเพิ่มขึ้น มีกำลังวังชาเพิ่มขึ้น มีสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้ชีวิตกลับมามีความสุขเหมือนคนปกติได้อีกครั้ง

 

อาการเบาหวาน

อาการเบาหวาน

เบื้องต้น ส่วนใหญ่เกิดจากมีน้ำหนักตัวเกินเพราะร่างกายสะสมไขมันใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติจนร่างกายใช้เป็นพลังงานไม่หมด ร่างกายจึงจำเป็นต้องเก็บน้ำตาลส่วนเกินเหล่านี้ไว้ในรูปของไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ ปรากฎการณ์ดังกล่าวถ้าปล่อยให้เป็นอย่างต่อเนื่องยาวนานหรือปล่อยให้อ้วนนานๆนั่นแสดงว่าร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงต่อเนื่องยาวนาน อาการเบาหวานจึงเริ่มก่อตัวขึ้นในลักษณะต่างๆ ดังนี้

- มีอาการคอแห้งอยู่เสมอเพราะร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายได้

- ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติเนื่องจากไตดึงน้ำออกจากเซลล์มากกว่าปกติเพื่อพยายามรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย

- ถ้ามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากอาการเบาหวานจะปรากฏออกมาเหมือนคนเป็นภูมิแพ้บริเวณผิวหนัง อาจมีผิ่นขึ้นตามตัวและรู้สึกคัน ทำให้รู้สึกไม่สบายตัว

- เริ่มมีกลิ่นตัวเนื่องจากในเหงื่อจะมีน้ำตาลปนเปื้อนออกมาเป็นอาหารของแบคทีเรียบริเวณผิวหนังซึ่งคนปกติจะไม่มี ทำให้เกิดกลิ่นตัวแรงขึ้นกว่าคนปกติทั่วไป

- อาการเบาหวานเริ่มต้นอีกประการคือรู้สึกอ่อนเพลีย โดยเฉพาะอ่อนเพลียในเวลาบ่ายหลังอาหารกลางวัน

 

อาการเบาหวานเรื้อรัง มักจะปรากฏอาการรุนแรงกว่าอาการเบาหวานเบื้องต้นเนื่องจากมีระดับน้ำตาลสะสมสูงกว่าปกติเป็นเวลานานนับปี จนระบบในร่างกายเกิดความสับสนในการใช้พลังงาน หรือ Mulfunction อาการเบาหวานระดับนี้ถือว่ารุนแรงมากเพราะร่างกายจะเริ่มยุติการใช้น้ำตาลในเลือดเป็นพลังงานแล้วหันไปใช้การย่อยกล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานแทน อาการเบาหวานเรื้อรังเช่นนี้อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตให้เกิดความทุกข์ทรมานทางร่างกายและจิตใจมากขึ้น ดังนี้

- น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากอาการเบาหวานเรื้อรังส่งผลให้ร่างกายย่อยกล้ามเนื้อเป็นพลังงานแทนน้ำตาล น้ำหนักตัวเริ่มลดลงจนคนไข้อาจดีใจเพราะเข้าใจผิดคิดว่าผอมลงอย่างที่ต้องการโดยไม่ต้องอดอาหาร

- ในกรณีที่อาการเบาหวานเรื้อรังรุนแรงมากจะมีน้ำตาลปนเปื้อนกับปัสสาวะมากจนสามารถตรวจวัดได้ ปัสสาวะจะมีความหวานจนมดมาเกาะกินโดยเฉพาะบริเวณฝาโถชักโครก เป็นต้น

- อาการเบาหวานของผู้ป่วยเรื้อรังที่พบเห็นอยู่เสมอคือประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลง เกิดฟิล์มบางๆเกาะที่เล็นซ์นัยตาเรียกว่าต้อกระจกหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าเบาหวานขึ้นตานั่นเอง

- อาการเบาหวานของผู้ป่วยเรื้อรังอีกประการพบได้มากเช่นกันเรียกเป็นภาษาชาวบ้านหยาบๆว่าเบาหวานลงตีน หมายถึงเซลล์บริเวณปลายประสาทโดยเฉพาะบริเวณเท้าของผู้ป่วยเริ่มตายลงเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้ขาดความรู้สึกสัมผัสบริเวณใต้ฝ่าเท้า คนไข้จะมีความรู้สึกว่าฝ่าเท้ามีความหนาจนแทบไม่มีความรู้สึกในบริเวณดังกล่าว ทำให้มีโอกาสเกิดบาดแผลได้ง่ายโดยปราศจากความรู้สึกเจ็บ แผลบริเวณฝ่าเท้าที่เกิดจากอาการเบาหวานเรื้อรังเช่นนี้จะรักษาให้หายยากเพราะเซลล์บริเวณปากแผลไม่สามารถประสานให้เชื่อมติดกันได้ เป็นโอกาสให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลนี้ได้ง่ายทำให้เกิดการเน่าเสียของเนื้อเยื่อจนแพทย์อาจต้องพิจารณาตัดส่วนที่เน่าเสียนั้นออก เช่น ตัดนิ้วเท้า หรืออาจตัดเท้าออกทั้งหมดจนกลายเป็นผู้พิการในที่สุด

- อาการเบาหวานลงไต เป็นอาการเบาหวานเรื้อรังขั้นรุนแรงที่สุดและเป็นขั้นสุดท้ายที่อาจทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่เกิดจากอาการเบาหวานเรื้อรังที่รุนแรงที่มักมีระดับน้ำตาลสะสมสูงมากในขณะที่ใช้ยาแผนปัจจุบันหลายชนิดเป็นจำนวนมากต่อเนื่องนานๆ ปัจจัยต่างๆในการรักษาเหล่านี้จะส่งผลกระทบทำให้ไตเริ่มเสื่อมหรือทำงาน้อยลง จนถึงระดับไตวาย และไตวายเรื้อรังจนต้องเข้ารับการฟอกเลือดด้วยไตเทียม ในขณะที่คนไข้บางรายที่มีอาการเบาหวานสูงเช่นนี้ก็ยังควบคุมอาหารไม่ถูกต้องหรือไม่ยอมคุมอาหารเลย สุดท้ายก็อาจต้องเสียชีวิตลงด้วยอาการไตวาย

 

นักโภชนาการบำบัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาจารย์ ณัฐวัฒน์ เอกธีรเศรษฐ์ นักโภชนาการบำบัดอันดับต้นๆของเมืองไทยฟรี! ไม่ต้องซื้อคอร์สใดๆทั้งสิ้น
นักโภชนาการบำบัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาจารย์ ณัฐวัฒน์ เอกธีรเศรษฐ์ นักโภชนาการบำบัดอันดับต้นๆของเมืองไทยฟรี! ไม่ต้องซื้อคอร์สใดๆทั้งสิ้น